Assessoria Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRET MERCANTIL:

 

 • Constitució de societats: tramitació davant del Registre Mercantil, redacció d'estatuts socials, tramitació davant l'Agència Tributària i Seguretat Social, etc.
 • Modificacions d'estatuts socials, ampliació i reducció de capital, nomenaments i cessaments d'òrgans d'administració, dissolució, liquidació, etc.
 • Assessorament en matèria de protecció de dades personals.
 • Procediments concursals.

 

CONTRACTES:

 

 • Assessorament en matèria contractual: revisió, negociació i / o redacció de tot tipus de contractes mercantils, civils, arrendaments, franquícies.

 

DRET CIVIL:

 

 • Família: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, parelles de fet, impagaments de pensions, filiacions, nomenament de tutor o curador, incapacitats, etc.
 • Herències.
 • Reclamacions de quantitat i desnonaments.
 • Execucions.
 • Reclamacions per vicis i defectes en la construcció.
 • Redacció de contractes.
 • Indemnitzacions per danys i perjudicis.
 • Propietat Horitzontal: reclamació de quotes comunitàries, impugnació d'acords comunitaris, cessació d'activitats molestes, etc.

 

RECLAMACIÓ DE MOROSOS:

 

 • Servei d’assessorament legal, negociació extrajudicial i reclamació
  judicial d’impagats i morosos.

 

DRET PENAL I DRET PENITENCIARI:

 

 • Assistència al detingut.
 • Judicis ràpids.
 • Judicis de faltes.
 • Defenses penals.
 • Interposició de querelles i denúncies.
 • Llibertat provisional.
 • Permisos de sortida, tramitació del tercer grau penitenciari, etc.

 

DRET ADMINISTRATIU:

 

 • Recursos administratius.
 • Reclamacions econòmiques - administratives.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • Assessorament i defensa jurídica davant l’Administració.
 • Procediments sancionadors.
 • Tramitació de llicències.

 

VARIS:

 

 • Registres Civil, Mercantil i de la Propietat: notes simples,
  certificacions, últimes voluntats, etc.
 • Cancel·lació d'antecedents policials i penals.

GALERIA

Visites