Assessoria Comptable Fiscal Gestoria Comptable Fiscal

 

La comptabilitat i les finances són dos àrees bàsiques a l'empresa, és per aquest motiu que ens encarreguem de la comptabilitat de la seva empresa i de la gestió de totes les seves obligacions fiscals.

 

 

 

Area de Comptabilitat:

 

 • Organització i posada en marxa de la comptabilitat
 • Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici
 • Estudio, revisió i actualització de comptabilitats
 • Assessorament general en matèria comptable i sobre obligacions formals
 • Conciliacions bancàries
 • Amortitzacions i provisions
 • Control d’operacions de leasing, confirming, factoring, renting, etc.
 • Elaboració de Balanços de Situació, d’Explotació, Compte de Pèrdues i Guanys, Sumes i Saldos
 • Legalització i dipòsit de llibres comptables
 • Preparació i tramitació del dipòsit de les Comptes Anuals
 • Emissió d’informes comptables

 

Area Fiscal:

 

 • Assessorament general en matèria fiscal
 • Declaracions d’IVA i Resumen Anual (Mod. 300 y 390)
 • Declaracions d’IRPF de treballadors i activitats econòmiques i Resumen Anual (Mod. 110 y 190)
 • Declaracions d’IRPF d’Arrendaments (Mod. 115 y 180)
 • Pagament fraccionat: estimacion directa i estimacio objectiva
 • Impost de Societats: Declaració Anual i pagament fraccionats (Mod. 200 y 202)
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Mod. 347)
 • Declaració anual d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
 • Assistència i representació davant les administracions públiques: inspeccions fiscals, requeriments, recursos, ajornaments, etc.
 • Alta, Modificació de dades i Baixa en el cens
 • Preparació i Tramitació d’Impost davant l’Administració Autònoma: Transmissions patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Successions, etc.
 • Hisendes locals

GALERIA

Visites